National Cooperative Dairy

Federation of India Limited

Board of Directors  

Shri Mangal Jit Rai
Chairman
Shri K C Supekar
Ex-Officio Member
Shri Vinayakrao D Patil
Maharashtra
Shri E Sarangapani
Pondicherry
Shri Annasaheb Shankar Jolle
Karnataka
Shri Sangram Chaudhary
NDDB Nominee
Shri Jethabhai P Patel 
Gujarat
Shri B S Khanna 
Jharkhand
   
Shri Manjit Singh Brar
Punjab
Shri Rasik Parmar 
Chhatisgarh